Zhongnan Equipment Company Ltd.

CNPJ: 29.085.878/0001-59
Cidade: Yichang/Hubei


Hubei Xingfa Chemicals Grupo Co.,ltd.

CNPJ: 11.370.933/0001-97
Cidade: Yichang/Hubei