Zhejiang - Zhejiang Valogin Technology Co., Ltd.

CNPJ: 40.701.811/0001-34
Cidade: Taizhou/Zhejiang


Jack Sewing - Jack Sewing Machine Co., Ltd.

CNPJ: 30.551.850/0001-49
Cidade: Taizhou/Zhejiang