Mariba As - Mariba As

CNPJ: 21.477.713/0001-10
Cidade: Tønsberg/NO


Militarium - Militarium As

CNPJ: 23.107.007/0001-02
Cidade: Tønsberg/NO


Windsim - Windsim As

CNPJ: 22.360.993/0001-45
Cidade: Tønsberg/NO


Nor-Ocean Offshore Holding As

CNPJ: 09.206.850/0001-15
Cidade: Oslo/NO


Rystad - Rystad Energy As

CNPJ: 28.814.617/0001-60
Cidade: Oslo/NO


Wilhelmsen Ships Service As

CNPJ: 05.721.269/0001-80
Cidade: Oslo/NO


Hydro Aluminium A.s.

CNPJ: 07.775.296/0001-61
Cidade: Oslo/NO


Eggs Basket - Eggs Basket As

CNPJ: 24.277.614/0001-83
Cidade: Oslo/NO


Garnes Gruppen - Garnes Gruppen As

CNPJ: 26.653.002/0001-73
Cidade: Oslo/NO


Pgs Falcon As - Pgs Falcon As

CNPJ: 22.954.460/0001-91
Cidade: Oslo/NO


Octagon Norway - Quorum Software Norway As

CNPJ: 42.031.085/0001-15
Cidade: Oslo/NO


Verdipapirfondet Klp Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I - Citibank Dtvm SA

CNPJ: 13.709.850/0001-05
Cidade: Oslo/NO


Dnb Invest Holding As

CNPJ: 05.505.135/0001-22
Cidade: Oslo/NO


Akofs 3 As - Akofs 3 As

CNPJ: 21.068.080/0001-97
Cidade: Oslo/NO


Svelgfos As - Svelgfos As

CNPJ: 23.590.707/0001-09
Cidade: Oslo/NO


Akofs Brazil - Akofs Brazil Operations As

CNPJ: 28.997.493/0001-03
Cidade: Oslo/NO


Nordic Trustee - Nordic Trustee Asa

CNPJ: 24.480.199/0001-60
Cidade: Oslo/NO


Toruk - Toruk As

CNPJ: 24.798.612/0001-30
Cidade: Oslo/NO


Rynor As - Rynor As

CNPJ: 23.638.423/0001-37
Cidade: Oslo/NO


Nor-Ocean - Arctic Offshore International As

CNPJ: 21.158.769/0001-02
Cidade: Oslo/NO


Global Investme - Global Investment Holding As

CNPJ: 27.921.236/0001-17
Cidade: Oslo/NO


Magni Sports - Magni Sports As

CNPJ: 32.713.385/0001-20
Cidade: Oslo/NO


Agr - Agr Bidco As

CNPJ: 33.034.645/0001-02
Cidade: Oslo/NO


Nor-Ocean II - Nor-Ocean Offshore Holding II As

CNPJ: 24.256.164/0001-42
Cidade: Oslo/NO


Athomstart - Fiven As

CNPJ: 33.395.416/0001-05
Cidade: Oslo/NO


Hydro Rg Invest - Hydro Rg Invest As

CNPJ: 41.326.986/0001-71
Cidade: Oslo/NO


Agoro - Agoro Carbon Alliance As

CNPJ: 42.737.966/0001-56
Cidade: Oslo/NO


Opera - Opera Distribution As

CNPJ: 20.017.557/0001-42
Cidade: Oslo/NO


Akofs I As

CNPJ: 09.230.461/0001-25
Cidade: Oslo/NO


Scatec Solar - Scatec Solar Asa

CNPJ: 27.563.839/0001-94
Cidade: Oslo/NO


Opera Tv As - Opera Tv As

CNPJ: 24.599.866/0001-29
Cidade: Oslo/NO


Statkraft Brasil As

CNPJ: 12.561.851/0001-92
Cidade: Oslo/NO


Hydro Energi - Hydro Energi As

CNPJ: 21.166.040/0001-88
Cidade: Oslo/NO


Famlund Invest - Famlund Invest As

CNPJ: 42.813.581/0001-20
Cidade: Oslo/NO


Avacom As - Avacom As

CNPJ: 29.183.923/0001-08
Cidade: Oslo/NO


Dnb Bank Asa

CNPJ: 07.580.770/0001-08
Cidade: Oslo/NO


Go 2 Brasil - Go 2 Brasil As

CNPJ: 07.921.137/0001-28
Cidade: Oslo/NO


Sysdev Consulting As

CNPJ: 08.283.515/0001-58
Cidade: Oslo/NO


Bo Wiik Invest As

CNPJ: 09.258.139/0001-04
Cidade: Oslo/NO


Arkan As

CNPJ: 08.955.950/0001-81
Cidade: Oslo/NO


Akofs Offshore Operations As

CNPJ: 09.083.144/0001-23
Cidade: Oslo/NO


Renata Barros A - Renata Barros As

CNPJ: 34.569.713/0001-92
Cidade: Oslo/NO


Tiund As - Tiund As

CNPJ: 34.569.714/0001-37
Cidade: Oslo/NO


Eksportkreditt - Eksportkreditt Norge As

CNPJ: 34.793.535/0001-89
Cidade: Oslo/NO


Tieto - Tieto Norway As

CNPJ: 30.833.241/0001-82
Cidade: Oslo/NO


Hydro Energi - Hydro Energi Invest As

CNPJ: 33.464.566/0001-23
Cidade: Oslo/NO


Advantec - Advantec Holding As

CNPJ: 20.270.525/0001-54
Cidade: Oslo/NO


Statsbygg - Statsbygg

CNPJ: 36.768.470/0001-47
Cidade: Oslo/NO


Petroleum - Petroleum Geo-Services As

CNPJ: 39.783.987/0001-01
Cidade: Oslo/NO


First Olsen As

CNPJ: 10.990.014/0001-53
Cidade: Oslo/NO