Unilumin Group - Unilumin Group Co., Ltd.

CNPJ: 35.345.952/0001-21
Cidade: Shenzhen/Cantão


Shenzen - Shenzhen Haohang Ocean Fishing Co., Ltd.

CNPJ: 35.627.309/0001-90
Cidade: Shenzhen/Cantão


Chima Shenzen - Companhia Limitada de Tecnologia de Comunicacao de Chima de Shenzhen

CNPJ: 35.707.295/0001-15
Cidade: Shenzhen/Cantão


By (Hk) Co Ltd - Byd (H.k.) Co., Limited

CNPJ: 35.853.067/0001-53
Cidade: Shenzhen/Cantão


Byd Signal - Byd Signal & Communication Company Limited

CNPJ: 36.068.224/0001-82
Cidade: Shenzhen/Cantão


Shenzhen Fly - Shenzhen Fly Eletronic Company Limited

CNPJ: 34.462.339/0001-21
Cidade: Shenzhen/Cantão


Shenzen Moldes - Shenzhen Jinsunway Mould Co., Ltd.

CNPJ: 38.155.325/0001-16
Cidade: Shenzhen/Cantão


Biwin Semicond - Biwin Semiconductor (Hk) Company Limited

CNPJ: 35.275.319/0001-04
Cidade: Shenzhen/Cantão


Shenzhen - Shenzhen Yilian Technology Co., Ltd.

CNPJ: 26.817.292/0001-43
Cidade: Shenzhen/Cantão


Shenzhen - Shenzhen Shinyo Energy Technology Plc

CNPJ: 27.877.550/0001-40
Cidade: Shenzhen/Cantão


Shenzhen - Shenzhen Xinguodu Software Co., Ltd.

CNPJ: 31.891.334/0001-26
Cidade: Shenzhen/Cantão


Shenzhen - Shenzhen Xinguodu Payment Technology Co., Ltd.

CNPJ: 26.817.291/0001-07
Cidade: Shenzhen/Cantão


Bioeasy - Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.,Ltd.

CNPJ: 40.193.239/0001-40
Cidade: Shenzhen/Cantão


Shunmei Medical - Shunmei Medical Co., Ltd.

CNPJ: 35.240.863/0001-10
Cidade: Shenzhen/Cantão


Sailang - Shenzhen Sailang Lighting Co., Ltd.

CNPJ: 29.192.821/0001-59
Cidade: Shenzhen/Cantão


Cotran - Shenzhen Cotran New Material Co, Ltd.

CNPJ: 32.388.062/0001-09
Cidade: Shenzhen/Cantão


Hanergy Singapo - Hanergy Solar Power Investment Singapore Pte. Ltd.

CNPJ: 33.716.843/0001-48
Cidade: Shenzhen/Cantão


Tp- Link Technologies Co Limited

CNPJ: 12.413.145/0001-01
Cidade: Shenzhen/Cantão


Yapp - Yapp Automotive Systems (Foshan) Co, Ltd

CNPJ: 27.573.802/0001-47
Cidade: Foshan/Cantão


Guangdong Cobo - Guangdong Cobo Testing Institute Co. Ltd.

CNPJ: 28.723.701/0001-78
Cidade: Dongguan/Cantão


Dongguan Xuanyi - Dongguan Xuanyi Trading Co., Ltd.

CNPJ: 32.732.025/0001-76
Cidade: Dongguan/Cantão


Huizhou Shunmei - Huizhou Shunmei Medical Technology Co., Ltd.

CNPJ: 35.227.462/0001-20
Cidade: Huizhou/Cantão


Flor Arte LTDA - Flor Arte LTDA

CNPJ: 70.064.035/0006-84
Cidade: Huizhou/Cantão


Ming Yang - Ming Yang Smart Energy Group Limited

CNPJ: 39.722.796/0001-21
Cidade: Zhongshan/Cantão