China Railway 20 Bureau Group Corporation

CNPJ: 32.081.733/0001-94
Cidade: Xian/Shaanxi


Xian Electric Engineering Co. Ltd

CNPJ: 28.734.579/0001-35
Cidade: Xian/Shaanxi


China Railway First Group Co., Ltd.

CNPJ: 26.505.764/0001-22
Cidade: Xian/Shaanxi